Job i biografen

HASLEV BIO SØGER PICCOLOER
Lige nu, søger Haslev Bio piccoloer (Ungarbejdere).

Da arbejdstiderne kan risikere at være efter kl. 20:00, er der krav fra arbejdstilsynet til, at du skal være fyldt 16 år, eller have afsluttet skolepligten.

Som piccolo/ungarbejder i Haslev Bio, består dit job i at afhjælpe billetsælgeren.

Billetsælgeren kan i udgangspunktet ikke forlade kassen. Men det kan du.

Det betyder at dit job består i følgende:

At gøre rent i salen og biografens øvrige publikumsarealer.

At lukke gæster ind til forestillingen, og sørge for at de føler sig godt tilpas. Herunder at du er bramfri nok, til at gå i dialog med (ønske god fornøjelse vores skønne gæster.

Opfylde slik og andre kioskvarer.

Håndtere pantflasker og anden affaldssortering.

At renholde biografens udenomsarealer og toiletter.

Vagterne vil typisk være 3 en halv time lange, og vi forventer at du har vagter både på hverdage og i weekender.Du ansøger ved at sende en E-mail til job@biografenkanten.dk - Skriv "Piccolo til Haslev Bio" i emnefeltet.Du kan læse mere om vores persondatapolitik under "Uopfordrede ansøgninger".

Jobbet er tidsbegrænset til den 30. juni 2021, hvor biografens nuværende forpagtningsaftale udløber.UOPFORDREDE ANSØGNINGER
Uopfordrede ansøgninger kan sendes til job@biografenkanten.dk

HUSK at anføre, at du søger job i Haslev Bio.

OBS! ansøgninger kan ikke afleveres som papirsansøgninger i biografen.

Vi gemmer din ansøgning i 6 måneder, og hvis ikke din ansøgning fører til ansættelse, vil din ansøgning blive slettet igen automatisk.

Når vi modtager personoplysninger, skal vi henhold til persondataloven og persondataforordningen give dig en række oplysninger.

Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, og hvad oplysningerne bruges til.

Oplysningerne fremgår nedenfor.

Mvh.

Biografen KantenVi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Biografen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Biografen Kanten

Østervej 2

4640 Faxe

CVR-nr.: 36268379

Mail: info@biografenkanten.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din jobansøgning.

Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun de personoplysninger, som du har videresendt til os.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.

Opbevaring af dine personoplysninger
Hvis du din ansøgning ikke fører til ansættelse, vil ansøgningen blive slettet senest 6 måneder efter modtagelsen.

Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-fundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Henrik og Jesper
Biografen Kanten